Λογαριασμοί τραπεζών

Συνημμένο Size
webSite. 31.03.20.pdf 1.15 MB

Τραπεζικός  Λογαριασμός EUROBANK

· EUROBANK με αριθμό λογαριασμού   0026.0018.09.02.0073.7456

· Τουριστική Θεσσαλίας Α.Ε.

· ΙΒΑΝ: GR 62 026 0018 000 009 020 073 7456